Thánh Phồng Tôm Saitama vs Garo đệ tử Nanh Trắng

Trận đánh của Thánh phồng Saitama với Garo trong One Punch Man.

Chỉ với một chiêu đơn giản Garo đã bị sấp mặt bởi anh hùng cấp B Saitama.