Ông lớn Google. Mọi người thường xuyên dùng Google.com để tìm kiếm nhưng có ai bao giờ tìm hiểu xem Google là gì không.

Hùng Iota sẽ giới thiệu về Google một cách khái quát nhất về ông lớn Google này.

Google là gì?

Ông lớn google - Larry - Brin

Ông lớn google – Larry – Brin

Google là công ty Internet được thành lập tại Mỹ bở Larry Page (Giữ vị trí chủ tịch CEO và chủ tịch hội đồng quản trị) và Sergey Brin. Cái tên bên đầu là Googlo nhưng do đánh một lỗi sai chính tả lên có tên là Google như bây giờ. Nhưng sai tên đó đã tạo ra một công ty lớn nhất nhì thế giới bây giờ.

Vào năm 1996, Google là một công trình nghiên cứu của Larry và Brin. Cả 2 cho rằng một công cụ tìm kiếm dựa vào việc phân tích các liên hệ giữa các trang web sẽ đem lại kết quả tốt hơn. Hệ thống đầu tiên có tên là BackRub dùng để liên kết để tính độ quan trọng của trang web.

Sau nhiều lần thử ngày 15 tháng 9 năm 1997 tên miền Google.com đã được mua. Ngày 07 tháng 9 năm 1998 Họ thành lập công ty Google tại một gara .

Sau nhiều lần đổi trụ sở, thì đến ngày nay trụ sở chính được đặt tại Mountain View, California tại 1600 Amphitheater Parkway.

Trải qua nhiều thăng trầm. Google đã trở thành một công ty mạnh với hàng trăm công ty con, dịch vụ kèm theo đó có thể kể đến như:

Bạn đã sử dụng những sản phẩm nào của Google rồi? Bạn thấy nó như thế nào? hãy chia sẻ với Hùng Iota dưới mục bình luận bên dưới nhé.