Kim loại Podium Hay còn gọi là Palladium

Hùng Iota sẽ đưa các thông tin thú vị về kim loại Podium này

Kim loại quý Podium - Blog Hùng Iota

Kim loại quý Podium – Blog Hùng Iota

Kim loại Podium này được tìm thấy chủ yếu trên lãnh thổ Liên Bang Nga.