Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan. Nếu bạn muốn ngắm nhìn cực quang thì khi đến Phần Lan. Bạn không thể bỏ qua Vườn quốc Gia Riisitunturi này được. Nơi đây là một điểm đến tuyệt đẹp trong mùa đông này. Tuyết phủ trắng mọi nơi, đêm đến nếu may mắn bạn có thể chụp được những khoảnh khắc cực quang tuyệt đẹp.

Hùng Iota sẽ dẫn bạn đi hết cảnh quan vườn quốc gia này với những hình ảnh đẹp vườn quốc gia Riisitunturi. Địa điểm ngắm nhìn cực quang, địa điểm ngắm sao, địa điểm thoải mái vui chơi với tuyết.

Vườn quốc gia Riisitunturi thuộc Posio, tỉnh Lapland Phần Lan, được xây dựng năm 1982 và có diện tích 77 km2. Xung quanh rất nhiều núi non, rừng và đồi. Một nơi thuận tiện cho các loài động vật sinh sống.

Những hỉnh ảnh tuyệt đẹp vườn quốc gia Riisitunturi

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By roamtheplanet - Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By roamtheplanet – Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By annniimaria - Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By annniimaria – Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By laurentfinlande - Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By laurentfinlande – Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By olly_pemberton - Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By olly_pemberton – Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By nastyabogdanova - Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By nastyabogdanova – Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By seffis - Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By seffis – Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By outdoortones - Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By outdoortones – Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By wildernorth_blog - Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By wildernorth_blog – Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By sergei_siluyanov - Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By sergei_siluyanov – Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By runbeats - Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By runbeats – Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By petupee - Hùng Iota

Điểm đến tuyệt đẹp Vườn quốc gia Riisitunturi Phần Lan By petupee – Hùng Iota

Xem thêm những điểm đến tuyệt đẹp khác: