Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe là lãnh thổ được chính thức tách ra từ Na Uy từ 1814, sau Hòa ước Kiel ký ngày 14 tháng 1 năm 1814 và trực thuộc Đan Mạch. Quần đảo Faroe có 2 đại biểu trong đoàn đại biểu Đan Mạch tại Hội đồng Bắc Âu (Nordisk Råd).

Hùng Iota đã khám phá ra quần đảo này là một điểm đến tuyệt đẹp dành cho các tín đồ du lịch. Bốn bề xung quanh là núi non biển rộng tạo lên một khung cảnh hùng vĩ.

Theo Luật về chế độ tự trị của quần đảo Faroe của Đan Mạch ngày 31 tháng 3 năm 1948 thì quần đảo này là một lãnh thổ tự trị của Vương quốc Đan Mạch từ năm 1948 và là một thành viên của Cộng đồng vương quốc Đan Mạch (Rigsfællesskab). Theo luật kể trên thì Quần đảo Faroe được tự chủ về mọi lãnh vực, ngoại trừ hai lãnh vực quốc phòng và đối ngoại.

Về văn hóa, người Faroe có mối quan hệ thân thiết với Iceland, Shetland, Orkney, vùng đất Hebrides xa xôi và Greenland.

Những hình ảnh tuyệt đẹp quần đảo Faroe

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By terranovaviajes

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By terranovaviajes

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By vortextravels

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By vortextravels

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By franckreporter

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By franckreporter

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By my.love.us

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By my.love.us

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By mccullum.co

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By mccullum.co

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By monavion

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By monavion

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By thebest_capture

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By thebest_capture

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By marcograssiphotography

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By marcograssiphotography

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By unforgetable_photosofworld

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By unforgetable_photosofworld

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By nordic.faroe.islands

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By nordic.faroe.islands

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By discoverglobe

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By discoverglobe

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By drone.globe

Điểm đến tuyệt đẹp Quần đảo Faroe vùng biển Na Uy By drone.globe

Xem thêm điểm đến tuyệt đẹp khác: