16 Hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh sẽ làm bạn phải phì cười. Phá hoại được xem là một hành động ngớ ngẩn và thậm chí là phạm pháp. Điều đó khiến bạn tức giận, nhưng đôi khi kết quá của hành động phá hoại đó có thể khiến bạn phì cười.

Trong bài viết dưới đây, Hùng Iota sẽ chia sẻ 16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một trong số những hành vi này chưa?

16. Ngày xưa tươi đẹp: không điện thoại, không internet … chỉ cần 1 cây bút và trí tưởng tượng.

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười - không điện thoại, không internet

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười – không điện thoại, không internet

15. Lựa chọn khôn ngoan!

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười - Lựa chọn khôn ngoan!

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười – Lựa chọn khôn ngoan!

14. Ai đó đã nói dối quá nhiều.

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười - Ai đó đã nói dối quá nhiều.

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười – Ai đó đã nói dối quá nhiều.

13. Quyền riêng tư của bạn được bảo vệ tốt.

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười - Quyền riêng tư của bạn được bảo vệ rất tốt

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười – Quyền riêng tư của bạn được bảo vệ rất tốt

12. Bạn sẽ làm gì nếu có một người bạn đồng hành?

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười - Bạn sẽ làm gì nếu có một người bạn đồng hành

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười – Bạn sẽ làm gì nếu có một người bạn đồng hành

11. Có một con voi trong nhà vệ sinh.

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười - Có một con voi trong nhà vệ sinh.

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười – Có một con voi trong nhà vệ sinh.

10. Hãy cẩn thận, John Connor! Anh vẫn ở bên và vẫn đang tìm kiếm.

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười - Anh vẫn ở bên và vẫn đang tìm kiếm.

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười – Anh vẫn ở bên và vẫn đang tìm kiếm.

9. Những ngày tồi tệ.

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười - Những ngày tồi tệ.

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười – Những ngày tồi tệ.

8. Bạn lựa chọn cái nào?

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười - Bạn lựa chọn cái nào

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười – Bạn lựa chọn cái nào

7. Biểu diễn sứa cho ngày của bạn.

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười - Biểu diễn sứa.

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười – Biểu diễn sứa.

6. Làm ơn hãy giấu ‘khoai tây’ của bạn đi.

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười - Làm ơn hãy giấu ‘khoai tây’ của bạn đi.

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười – Làm ơn hãy giấu ‘khoai tây’ của bạn đi.

5. Cảm giác như luôn có ai đó dõi theo bạn.

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười - Cảm giác như luôn có ai đó dõi theo bạn.

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười – Cảm giác như luôn có ai đó dõi theo bạn.

4. Kẻ phá hoại chuyên nghiệp: viết, vẽ, tô màu, dán …

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười - Kẻ phá hoại chuyên nghiệp

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười – Kẻ phá hoại chuyên nghiệp

3. Có phải anh ta đang nướng một con chó khổng lồ?

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười - Có phải anh ta đang nướng một con chó khổng lồ

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười – Có phải anh ta đang nướng một con chó khổng lồ

2. Một bên mắt bị rơi ra!

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười - Một bên mắt bị rơi ra!

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười – Một bên mắt bị rơi ra!

1. Tôi là người say rượu.

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười - Tôi là người say rượu.

16 hành vi phá hoại trong nhà vệ sinh công cộng bạn sẽ phì cười – Tôi là người say rượu.

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một trong những hành động phá hoại hài hước trên đây chưa? Hãy chia sẻ với Hùng Iota trong các ý kiến.

Xem thêm bài viết liên quan: